achtergrondinformatie
 
De Familienaam
 

De stamboom van de familie Weerwag gaat terug tot tot in de 13e eeuw. In 1216 wordt Albert von Werenwag genoemd. Van 1253 tot 1284 is eveneens sprake van een Albert von Werenwag, Burggraaf van het Slot Werenwag. Waarschijnlijk was hij de broer van ridder Hugo von Werbenwag, een bekende minnezanger.

De vermoedelijke stamopvolging van de Heren von Werenwag loopt door tot Georg (Jörg) Werenwag die vóór 1554 overleed in Reutlingen (Dld).

Vanaf Jörg Werenwag is met zekerheid vastgesteld dat de stamlijn doorloopt tot Andreas Wörwag, geboren in 1782 in Zuffenhausen (Dld). Deze Andreas vertrekt naar Rotterdam in Nederland, waar hij trouwt met Catharina Hillebrink. De kinderen krijgen de achternaam Weerwag. Zijn zoon Andries Weerwag verhuist naar Den Haag, waar vele generaties van de familie Weerwag worden geboren.

Andries is de over-over-grootvader van Henny van Ofwegen-Weerwag, die deze site heeft samengesteld, en van Pieter Theodorus Weerwag, die de gegevens heeft verzameld. Voor het familieonderzoek heeft Pieter Weerwag onder andere samengewerkt met de WGOD Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland en de heer Johannes Seeländer.

In deze site staan alleen de gegevens van de rechte afstammingslijn naar Henny van Ofwegen-Weerwag. Voor meer informatie verwijs ik naar het boek over het geslacht Weerwag dat is samengesteld door Pieter Theodorus Weerwag (kan bij mij worden ingezien). Hierin worden ook veel zijtakken uitgebreid genoemd.