CJMVvereniginggebouwpersonenallen eencontactsitemap

Allen Eén

Allen Eén is de naam van het maandblad van CJMV-CENTRUM. In september 1894 verscheen het eerste nummer. In de -rijke- beginjaren werd Allen Eén gedrukt. In het archief bevinden zich nog ingebonden exemplaren uit 1922, 1926 en 1929. Later werd het maandblad gestencild.

Een aantal speciale jubileumuitgaven van Allen Eén is bewaard gebleven: van het 60-, 75- en 90- en 100-jarig bestaan. Enkele bladzijden uit deze jubileumnummers kunt u bekijken op de site. Daarnaast zijn de volledige teksten van deze uitgaven opgenomen. In deze teksten is niets gewijzigd wat betreft taalgebruik, leestekens, e.d. Bij elkaar vormen de teksten een interessant tijdsdocument.

 

Bladzijden uit 1922

Bladzijden uit jubileumnummer 1952 (60-jarig bestaan)

Bladzijden uit jubileumnummer 1967 (75-jarig bestaan)

Bladzijden uit jubileumnummer 1992 (100-jarig bestaan)

Tekst jubileumnummer 1952 (60-jarig bestaan)

Tekst jubileumnummer 1967 (75-jarig bestaan)

Tekst jubileumnummer 1982 (90-jarig bestaan)

Tekst jubileumnummer 1992 (100-jarig bestaan)