april 2024
Van Karel Brantz ontvingen wij herinneringen aan Hans Strik, die op 1 maart 2024 op 77-jarige leeftijd in Den Haag is overleden.
Ook Kees Mioch stuurde een in memoriam.


1 juli 2023
Gezellig treffen in Den Haag.


Juni 2022
56 jaar na dato. Eindelijk weer eens bijeen: klas 5B3.


12 november 2019
In de gratis krant De Haagse Tijden stond een een leuk artikel - geschreven door Rob Lubbersen - met de titel "Haagse scholieren 50 jaar geleden ook al in actie". In de eerste alinea wordt beschreven hoe de leerlingen van onze school in de Zuidlarenstraat actie voerden tegen Nagelsmit (een naam die menigeen nog doet huiveren ...). De betreffende pagina in de krant kun je hier lezen (pdf document).


Reünie 2019
Van heinde en verre waren oud-Raamstraters weer naar Den Haag gekomen om bij te praten tijdens een heerlijke asperge-lunch, verzorgd door de horeca-afdeling van het Roemer Visscher College. Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst, die we hopelijk in de toekomst nog eens kunnen herhalen! Kijk voor de foto's op Reünie 2019


De Vondeling
Vorig jaar is "De Vondeling" verschenen, een 'literaire thriller' geschreven door de Stevinners Jan de Roos en Chris Willemsen, onder het pseudoniem Madsen. De karakters in het boek hebben bijna allemaal de naam van een Stevinner!


18 januari 2017
Onlangs hebben wij bij het Gemeentearchief inzage gekregen in de lijsten met eindexamendeelnemers van 1960 t/m 1966. Wij hebben de namenlijst op deze site kunnen uitbreiden met maar liefst 166 namen! Check even of je nog bekenden ziet en of je ons misschien kunt helpen met contactgegevens: Namenlijst.


19 Maart 2016
Inmiddels een jaarlijkse traditie: de lunch van eindexamenklas 5A 1965. Het was weer gezellig!


Oktober 2015
De reüniecommissie 2017 is voor het eerst weer bijeen geweest. Via de nieuwsbrieven, deze website en de Facebookpagina houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken.
En kijk vooral ook even naar het Raamstraatlied uit 1934 ...


29 Augustus 2015
Ook van oudere jaargangen ontvangen we soms leuke mails. Cor Ket heeft in 1958 eindexamen gedaan en stuurde ons 2 foto's. Hoewel hij buiten onze 'doelgroep' valt, hebben we ze toch maar geplaatst onder Foto's van toen.


23 Augustus 2015
Terwijl Bert Winter met The Scarlets een swingende middag verzorgde in Kijkduin, haalden zijn schoolgenoten weer herinneringen op en werden er plannen gesmeed voor een volgende reünie in 2017.
Met Peter de Ronde, Eva Jonker, Henny Weerwag, Frank Bom, Wim Schul, Jan Bourquin en Anneke van den Berg. Ben je er de volgende keer ook bij?


28 Maart 2015
'Vrienden voor het leven', zo kun je een aantal leerlingen van eindexamenklas 5A 1965 wel noemen.
Eu Wha Yang, Hilda Kuiper, Jan Bourquin, Truus la Rivière, Wim Schul en Eva Jonker zijn 28 maart gaan lunchen bij de Haagsche Kluis en het was zo gezellig dat ze er een jaarlijks terugkeermoment van gaan maken. 


15 November 2014
Wéér een bijeenkomst. Dit keer op 15 november 2014 bij de Haagsche Beek. Een vriendenclub van ca. 40 personen uit de eindexamenjaren 1967/68/69/70, die elkaar jaarlijks in wisselende samenstelling treft.


3 November 2014
Ja daar zaten we dan in Dudok Den Haag: met z'n achten uit de klas 5B3 eindexamenjaar 1966. 48 Jaar na dat gedenkwaardige jaar hadden Bert, Ton, Frank van H., Karel, Victor, Jan Jaap, Folkert en Frank B. wat meer tijd en rust om uitvoeriger met elkaar te praten over hoe het ons na de zomer van 1966 verder was gegaan: hoe het tot de studie- of beroepskeuze was gekomen, waar de diverse verblijfplaatsen waren geweest, uiteindelijk het settelen had plaatsgevonden, hoe het in privézaken als huwelijk, (klein)kinderen was verlopen en mee voorstond. Mij viel op dat ik, hoe kort het samenzijn ook was, in elk geval meer te weten kwam van mijn oud-klasgenoten dan in de jaren dat we samen op school zaten.

En ….. natuurlijk werden anekdotes opgehaald over leraren, de meisjes die indruk hadden gemaakt etc... Het stomme toeval wilde dat we ook nog even kennis maakten met de dochter van Frank van H. Na een paar uur hadden sommigen afspraken elders en zijn we met 5 man nog even bij een Italiaans restaurant gaan eten. Al met al een goede en gezellige ontmoeting in de ware zin des woords (klinkt wel plechtig zeg).

Alhoewel geen concrete afspraken gemaakt gaan we waarschijnlijk wel over een jaar op herhaling.

Frank


24 Augustus 2014
Op 24 augustus was er weer een informeel weerzien in Kijkduin, waar de band That's Cool (Facebook) van Bert Winter een swingend optreden verzorgde.


27 Juli 2014
Zon, zee en The Scarlets van Bert Winter zorgden op voor een heerlijke zondagmiddag in Kijkduin. Natuurlijk waren er oud-Stevinners gekomen om hem aan te moedigen!


Mei 2014
Van Cees Mooyman, oudleraar Frans, ontvingen wij een handgeschreven brief, waarin hij uitlegt waarom hij niet naar de reünie wilde komen. Stuur even een mailtje als je de brief wilt inzien.


Mei 2014
In De Telegraaf stond onlangs een artikel over een reünie van de klas van 1946 (!). De school heette toen nog Raamstraat HBS.


10 mei 2014
Er wordt hard gewerkt aan de bladzijden Leraren en Locaties. De pagina's Raamstraat en Zuidlarenstraat beginnen al vorm te krijgen.


14 April 2014
Er is een pagina links toegevoegd, waar iedereen aandacht kan vragen voor zijn/haar activiteiten.


5 april 2014
Van Rob Lubbersen ontvingen wij een samenvatting van zijn rondleiding in het gebouw aan de Zuidlarenstraat.


2 april 2014
Een aantal foto's van Joop Dat staat op de pagina Foto's reünie.
Via een link op deze pagina kunnen ook de foto's van Bram Neuteboom worden bekeken.


1 april 2014
De foto's die door de fotograaf zijn gemaakt kunnen worden bekeken en besteld op www.burfo.nl. De gebruikersnaam is SXD en het wachtwoord 004.


30 maart 2014
Zelfs vanuit het buitenland kwamen onze klasgenoten naar het weerzien. Ton Jankowski (Uriah Yaniv) uit Israël, Karel Brantz uit Duitsland, Lucas van den Bogaerde uit Engeland, Chelly Spier uit Amerika en Joy Bach Kolling uit België. Top!


28 maart 2014
De stand is nu 134 aanmeldingen!


12 maart 2014
Van Erik Smits ontvingen wij scans van De Stevinner met daarin verslagen van schoolreizen naar Brugge (Wilma Overdijk) en naar Parijs (Erik Smits). Belist de moeite om te lezen!


2 maart 2014
Van Peter de Leeuw (eindjaar 1959) ontvingen wij een leuk stukje over directeur De Haas met een Karikatuur door oud-leerling Dick Matena.


19 Februari 2014
Aanmelding nummer 100 is binnen! Wij zijn erg blij met deze opkomst. Maar er kunnen er nog meer bij. Op naar de 125!


18 Februari 2014
De Oud-Hagenaar heeft weer een artikel geplaatst!


5 Februari 2014
Er is een pagina In Memoriam toegevoegd. Op deze wijze willen wij aandacht besteden aan degenen die niet meer aanwezig kunnen zijn.


29 Januari 2014
Van Marion van Arenthals ontvingen wij een kopie van Jaarboek Stevin Lyceum 1965-1955 (pdf). Lees vooral DE ALGEMENE REGELS VOOR ORDE EN GEDRAG OP SCHOOL!


21 Januari 2014
In de Oud Hagenaar is een oproep voor onze reünie verschenen. De Oud Hagenaar is een gratis krant vol nostalgische foto's en verhalen!


30 November 2013
In de Haagse editie van het AD is een mini-advertentie geplaatst.


Oktober 2013
Het organisatiecomité bezoekt de locatie.

Tijdens de reünie op 29 maart 2014 konden de aanwezigen anoniem een enquête invullen. Het resultaat levert een, weliswaar oppervlakkig, maar toch interessant beeld op over de schoolervaringen van een aantal klasgenoten en hun leven in de periode tussen het Stevin en het heden.

Aantal enquêteformulieren: 85

Leeftijd (in 2014)
?
1
61
1
62
5
63
4
64
7
65
8
66
21
67
26
68
4
69
3
70
1
73
1
75
2
82
1

 

Aantal maal getrouwd/ samenwonend
0
6
1
62
2
15
3
2
5
1

 

Aantal maal gescheiden
0
64
1
12
2
6
3
2

 

Aantal kinderen (gemiddeld: 1,8)
0
15
1
9
2
40
3
18
4
2
5
1

 

Aantal kleinkinderen (gemiddeld: 2,1)
0
31
1
11
2
8
3
15
4
10
5
5
6
31
7
1
9
1

 

Welke opleiding heb je na de HBS/het lyceum gedaan? (meerdere antwoorden)
geen
5
HBO
43
universitair
37

 

Psychologie - onderwijskunde - economie - rechten (3) - HTS (3) - tandheelkunde (2) - communicatie - journalistiek - toerisme - fysiotherapie - medicijnen (3) - tolk/vertaler Engels - civiel ingenieur - bedrijfseconomie (2) - biochemie - klinische chemie - chemische techniek - facilitair manager - zeevaartschool - hogere hotelschool - MO Duits - PABO (6) - werktuigbouw - bestuursrecht - klinisch chemisch analiste - psychologie - bouwkunde (2) - informatica - sociale academie (2) - MBA - HALO (2) - wetenschappelijk rekenen - MCSD - orthopedagogisch maatschappelijk werk - TU Delft (3) - HOFAM - SPD - Frans - Spaans - statistiek - geschiedenis - Europese economie - kunstacademie - farmacie - scheikunde - MER - geografie - Kon. Inst. v.d. Marine - elektrotechniek - weg- en waterbouwkunde - Nederlands - KMA - HMV - NDC Rome - MO Wiskunde weg- en waterbouw/ civiele techniek.

 

In welk dienstverband heb je gewerkt?
loondienst
59
zelfstandig
7
beide
19

 

Werk je nog steeds?
nee
52
parttime
26
fulltime
6

 

Hoe omschrijf je je belangrijkste beroep?
Reclame tekstschrijver - zelfstandige - onderwijzer (4) - huisarts - directeur (3) - verkoop/ingenieur - controleur sterkteberekeningen - IT - beleidsadviseur - journalist - ambtenaar - fysiotherapist - marineofficier - interim-manager - stedebouwkundige - universitair docent/onderzoeker - directeur basisonderwijs (2) - technisch adviseur - private tourguide - projectleider nieuwbouw - bedrijfsleider - systeembeheerder - psychiater - scheepsbouwer - PR/marketing/journalist - informaticus - marketing - medisch diagnosticus - beleidsmedewerker - statistisch wiskundig medewerker - adviseur - secretaresse - controller - software ontwikkelaar - planoloog/stedenbouwer - diëtist - arts - tandarts (2) - maatschappelijk werker - ondernemer - jurist - docent (2) - apotheekadministrateur - personeelsmanager - ICT'er/projectcoördinator - rijksambtenaar (2) - gymleraar - ICT - inspecteur onderwijs - directeur wetenschappelijk instituut - actuarieel assistent - financieel management - directeur werkgeversorganisatie - administrateur - eigenaar communicatiebureau - zelfstandige - beeldhouwer - adjunctdirecteur aannemer - facilitair manager - bestuursambtenaar - psycholoog - lerares dans - webdesigner - viking - emergency response coordinator - verpleegkundige - ik heb letterlijk mijn leven in de waagschaal gesteld om anderen de kans te geven te overleven - automatisering - consultancy.

 

Wat is je voornaamste hobby?
Geen (5) - modelbouw - (klein)kinderen (4) - golfen (3) - lezen (8) - koken - schilderen - modelspoor (2) - schaken - voetbal (3) - tennis (8) - wintersport (2) - schrijven (5) - vakantie/reizen (7) - puzzelen - wandelen (3) - varen - vogels kijken (2) - concerten - organist - hockey - genealogie (2) - vrijwilligerswerk (4) - zeilen (2) - fotografie (4) - beeldhouwen (2) - dansen (2) - film (5) - audio - autosport - muziek (3) - geschiedenis - musiceren (3) - sport (5) - bridgen (3) - hengelsport - hardlopen - tango dansen - politiek (2) - oude auto's - dieren - musea - vliegen - schilderen - fitness - computer (2) - theater - knutselen - honden - fietsen - kunst - quilten - kleding maken - euritmie - postzegels - auto's restaureren - auto's - natuurkunde - sterrenkunde - Frankrijk - programmeren - golfen.

 

Hoe zijn je herinneringen aan de HBS-/ lyceumtijd?
geen
3
goed
78
matig
2
slecht
2

 

Op wie was je (heimelijk) verliefd?
Niemand (31) - weet ik niet (4) - durf ik nog steeds niet te zeggen - zeg ik niet - te veel om op te noemen - diverse - velen.
Vincent - Yvonne van Ginkel - Anneke Hoff - Maud Rob - Peter Snel - Rietje Tankink (3) - Doro Keus - Leo van Maurik - Olga Heiman - Joy Bach Kolling - Truus la Rivière - Yvonne Verstraaten - Frans Eversteijn - Jose Vossen - Drea - Wilma van den Heuvel - Eva Jonker (3) - Yvonne Edel - Jopie Siskens - Marion van Arenthals (4) - Peter Krieg - Ineke Groesbeek (2) - Lydia Snijder - Marian Camferman - Anneke Nout - Loes Peeters - Karel Brantz - Adrie - Peter de Ronde - Frank van Hees - Lucia Stiel - Ellie van der Linden - Karel Gaemers - Margot - Elly Groenendijk - Jan Wiersema - Bert Winter - Lia van Maastricht - Frans Schaasberg - Marian Bakker - Tonny van Maurik - Tonnie Groeneveld - Henny Grondhuis - Gineke Postma.

 

Aan welke leraar heb je de beste herinneringen?
Geen (15) - van Dorssen (5) - Cornelis - Koch (9) - Scheelings - Jansma - Birnie - Mooijman (2) - Pauli (3) - Gobius du Sart (6) - Jansen Smit - Vader (3) - Heijligers (4) - Veen (4) - Damsma - Sekreve - Baljet (2) - Stoffer - Reits - Stofberg - Pronk - Tromp (2) - Sissingh - Dragt (2) - Schoenmaker (5) - Oogjen (2) - Hartz - de Wolf - Kuiper (2) - Tijm - van Zutphen (2) - Herbschleb (2) - Nagelsmit (2) - de Boer (2) - de Jong - Bosma.

 

Welk cijfer geef je je leven tot nu toe? (gemiddeld: 8,3)
geen
2
6
2
7
12
8
32
9
32
10
5

 

Het Gastenboek dat tot 2017 op de site stond is niet meer actief. De berichten zijn wel grotendeels bewaard gebleven als pdf-document.


Karel Brantz stuurde ons herinneringen aan Hans Strik (1946-2024):

"Hans zat al op de Zuiderpark HBS toen wij vanuit de Raamstraat daar binnen kwamen rollen. Hij woonde niet ver van school, in een portiekwoning achter de Veenendaalkade in een van de zijstraten van de Vreeswijkstraat. Hans had een broer Pleun die bekend is geworden door voetbal en zelfs nog in de periode 1972–1974 het Nederlands elftal heeft gehaald. Als lid van de selectie groep is hij meegegaan naar het Wereldkampioenschap 1974 in (toen nog) West-Duitsland. Pleun speelde in VCS, Feyenoord, Go Ahead Eagles, PSV en nog een paar andere clubs. Hij zit of zat in de verzekeringen.
Hans had ook een zus, die op de een of andere manier verkering kreeg met een van de broers Pauw die op hun beurt weer achter mij in de Rechterenstraat woonden. Twee van hen zouden ons land in een bepaalde tak van sport vertegenwoordigen, Dolf in de basketbalsport en Hans als korfballer. De vriend van Hans zuster heette Richard en bleek ook een begenadigd korfballer te zijn. Ik weet echt niet meer wat het beroep van de vader van Hans en Pleun was, of misschien heb ik het nooit geweten. Zijn moeder was een van de liefste vrouwen die ik ooit heb ontmoet en toen ik haar na jaren bij Hans thuis terug zag bleek ze absoluut niet veranderd te zijn.
Hans was een goede sportman die wel van een beetje zuigen hield, vooral als we tijdens schoolwedstrijden met onze klas in een verloren positie gemanoeuvreerd dreigden te worden. Voetballen genoot als vanzelfsprekend zijn voorkeur. Hans heeft tijdens zijn diensttijd een week bij ons thuis gebivakkeerd. Wat daar de reden van was, ben ik vergeten, maar opmerkelijk was het wel. Na het eindexamen heb ik hem nog een paar keer ontmoet, bij hem thuis en op straat. Hans is merkwaardig genoeg ook naar de HALO gegaan, later gymleraar geworden en vervolgens via zijn broer in de verzekeringen verzeild geraakt. Ook hem zag ik na het schoolexamen voor de eerste keer weer terug bij de 50ste verjaardag van Fred in 1996. Helaas was Hans niet aanwezig bij de eerste reünie in 2014, maar wel op die van 2017. Die moest ik door de behandeling van mijn echtgenote aan mij voorbij gaan.
in de winter van 1964-1965 heb ik een poging gedaan om het schaatsen onder de knie te krijgen. Omdat mijn motivatie niet groot genoeg was, waren mijn verwachtingen in die richting absoluut niet hoog gespannen. Andere dingen waren daaraan ook debet zoals het ontbreken van eigen schaatsen. Gelukkig kreeg ik van Hans Strik een paar oude hockey schaatsen met botte ijzers er onder, omdat er veel bramen op die ijzers zaten. Wist ik veel, ik was allang blij dat ik een paar van die pope schaatsen had. Immers de trend in die dagen waren hockeyschaatsen. "

Ook Kees Mioch stuurde een in memoriam.


Van Max Scheffer (eindexamenjaar 1960) ontvingen wij een mail waarin hij wat herinneringen deelde. Deze willen wij jullie niet onthouden.

"Hallo Eva. Knap van je hoe je de club van oud-Stevin-leerlingen bijeen weet te houden. Vooral ook leuk voor de oud-leerlingen zelf, die op deze manier een belangrijk stukje van hun leven in herinnering gebracht zien.
Zelf heb ik natuurlijk ook herinneringen aan mijn schooltijd bij de Stevin HBS. Ik zal hier wat op schrift zetten maar betwijfel of publicatie ervan in positieve zin zal bijdragen aan je project. Misschien beter van niet. We schrijven september 1957, Stevin HBS klas 3B. Vier van de MULO afkomstige leerlingen, waaronder ik, nemen voor het eerst plaats in de schoolbanken. We werden welkom geheten door de leraar Engels. Het welkom kwam hierop neer, dat ons werd verteld dat we absoluut niet gewenst waren en dat alles in het werk zou worden gesteld om ons zo gauw mogelijk weer van de school verwijderd te krijgen: Jullie kunnen het tempo niet volgen en vormen een belemmering in de ontwikkeling van de overige leerlingen van deze klas. Hoe eerder jullie weer vertrokken zijn, hoe beter. Daar konden we het mee doen. En er werd woord gehouden. Binnen enkele weken waren drie van de vier ex MULO-leerlingen van de school verwijderd. Mijn reactie was er eentje van verbazing. Ik keek eens om me heen naar de authentieke HBS-leerlingen en zag er niets bijzonders aan. Gewoon doorsnee scholieren, ongeveer van mijn leeftijd. Wat konden zij dat ik niet kon? Mijn schoolervaringen waren precies tegengesteld. Als ik iets niet wist of kon, dan wist of kon de rest het ook niet. Het is hem niet gelukt. Ik bleef waar ik was en stoomde door naar het eindexamen. Neemt niet weg dat ik nog vele jaren later nachtmerries had van die school. Aan de kwaliteit van het lesgeven lag het niet. Misschien was het de heersende discipline. Misschien ook waren het de één of twee leraren van wie ik met de wetenschap achteraf vermoed dat ze niet helemaal spoorden. Misschien ook lag het aan mijzelf.
Jaren later gooiden leerlingen van de Stevin Scholengemeenschap het bijltje erbij neer en gingen in staking tegen het autoritaire bewind onder drs Nagelsmit, inmiddels opgeklommen tot rector. De staking had succes en er kwamen hervormingen. Max Scheffer"

Bij het 50-jarig bestaan van de school in 1934 is een Raamstraatlied geschreven (en waarschijnlijk ook gezongen). We willen jullie deze fraaie tekst niet onthouden.

De wijs is "We gaan naar Rome toe", een hit uit 1934 gezongen door Willy Derby.

Al in de Raamstraat
Al in de Raamstraat
Daar staat een school voor arm en rijk
Het is de beste
Van heel het Haagje
De school van Docter van der Wijk
De school bestaat nu 50 jaar
De nieuwe gymzaal is ook klaar
Die is OK nu
’t Is heerlijk. Weet U?
Niet meer naar Voorburg
Hoera Hoera.

Al in de Raamstraat
Al in de Raamstraat
Daar wordt geleerd en niet gebouwd
Een vrij kwartiertje
Soms een minuutje
Wij worden alsmaar klaar gestoomd
Maar niemand die er onder lijdt
We raken ons humeur niet kwijt
Geen die nerveus wordt
Geen die “ziek” is
We zijn voor pretjes
toch steeds bereid.

Al in de Raamstraat
Al in de Raamstraat
Daar zwoegen wij den heelen dag
We leeren lessen
We maken proefwerk
Geen een die iets verzuimen mag
Wij werken steeds tot ’s avonds laat
Men ziet ons bijna niet op straat
Ho maar niet uitgaan
Geen wil er bakken
’t Is het diploma
Waar het om gaat
.

 

Wil je aandacht vragen voor je bedrijf, ben je actief voor een vereniging of een goed doel, verkoop je beelden of schilderijen, geef je concerten, etc., stuur dan het webadres of de naam van de Facebookpagina.
Heb je geen informatie op internet, dan kun je gegevens over je activiteit + een foto en een e-mailadres sturen.

 

Elephant Nature Park
In Thailand leven ca. 2.500 Aziatische olifanten in gevangenschap. Sinds het verbod op de kap van teakhout zijn deze olifanten overbodig als werkdier en moeten de meesten optreden in circusshows en kampen en bedelen op straat. Veel olifanten zijn kreupel door het harde werken in de bosbouw, zijn aangereden door auto's, blind geworden door slechte behandeling of gewoon oud.
Sinds 2003 worden ca. 80 van deze olifanten liefdevol opgevangen in het Elephant Nature Park, 60 km ten noorden van Chiang Mai. Ze hoeven niet te werken, maar mogen (redelijk) vrij rondlopen op het terrein en baden in de rivier. Er wordt niet op gereden en ze hoeven geen kunstjes te doen. Er is een kliniek waar hun verwondingen worden behandeld. Daarnaast worden ruim 400 honden en katten opgevangen in het park.
Het is mogelijk een een olifant of hond te sponsoren. Honden kunnen ook worden geadopteerd.

Just Giving

Gehandicapten worden in India vaak aan hun lot overgelaten. Ondanks de toenemende welvaart in India is er slechts beperkte aandacht voor deze groep. Het Rajbadi hostel in India geeft onderwijs en onderdak aan 42 meisjes met een beperking. Door hulp aan een kleinschalig project willen wij deze meisjes een beter bestaan geven.
Frank Bom


Brasserie Roem

Brasserie Roem is de brasserie van het Roemer Visscher College in Den Haag, waar leerlingen onder begeleiding van hun vakdocenten Jacco Wesdorp en Jenneke Peschier het horecavak leren en in de praktijk uitvoeren.  
Op donderdagavond bereiden én serveren de leerlingen een heerlijk 4-gangen menu voor maar €11,50. Het menu wisselt iedere week en de gerechten zijn seizoensgebonden.
Brasserie Roem is ook een geschikte en voordelige locatie voor uw receptie, vergadering of diner.